Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Logisz B.V., Havenstraat 36, 7005 AG, Doetinchem (KVK 09109221), handelend onder de naam Reelmedia. Hierna te noemen: ‘Reelmedia’.

Laatst gewijzigd op 27 mei 2020

Wij respecteren uw privacy en zorgen er dan ook voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en veilig wordt opgeslagen. Hoe wij dit doen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij dit inzetten, leest u in dit document.

Als u meer wil weten of vragen hebt over onze privacy policy kunt u contact opnemen met Gertjan Spieker. Dit kan via info@reelmedia.nl of via 088 – 78 78 119.

Wanneer en waarom bewaren wij uw gegevens?

Als u contact met ons opneemt
Bijvoorbeeld via e-mail of via een contactformulier.

Als u een overeenkomst met ons afsluit
Bijvoorbeeld wanneer u ons opdracht geeft voor het uitvoeren van diensten.

Als u een offerte aanvraagt
Dit kunt u doen via e-mail en via een offerteformulier.

Wij bewaren uw gegevens bij een ‘gerechtvaardigd belang’ (voorbeeld: u neemt contact met ons op en wij willen u zo goed mogelijk helpen of u wilt een offerte van ons ontvangen), vanwege contractuele afspraken of omdat de wet ons dat verplicht. In bovengenoemde gevallen bewaren we uw gegevens nooit langer dan nodig is of dan de wet vereist.

Delen en/of verkopen van uw gegevens

Wij delen uw gegevens enkel met derden als u daar, in het kader van de overeengekomen dienstverlening, toestemming voor heeft gegeven en als dit noodzakelijk is om de dienst uit te kunnen voeren. In geen enkel geval verkopen wij uw gegevens door aan derden.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen ervoor dat alle gegevens die we van u bewaren zo veilig mogelijk opgeslagen worden en dat de toegang hiertoe beperkt is. Wij doen dit door o.a.:

Alle medewerkers van Reelmedia die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in systemen waartoe de toegang beperkt is met een login systeem. Toegang tot deze systemen is beperkt met een rechtensysteem, zodat niet elke medewerker toegang heeft.

We versturen persoonsgegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk (https) en het hangslotje.

Wachtwoorden voor toegang tot systemen zijn gecodeerd opgeslagen, waardoor deze niet leesbaar zijn voor medewerkers die daar geen rechten voor hebben en om te zorgen dat wachtwoorden niet uitlekken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe u onze website heeft gevonden en op welke manier u onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen wij de werking van onze website optimaliseren.

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en delen geen persoonsgegevens met Google. Zo anonimiseren we bijvoorbeeld uw IP-adres. Google Analytics plaatst wel enkele cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden maximaal twee jaar bewaard. Google deelt geen data met derden. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacy statement van Google.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goedt werkt, gebruiken wij en derden (bijvoorbeeld Google, zoals hierboven genoemd) cookies. Een overzicht van alle cookies die gebruikt worden en wat cookies precies zijn, leest u op onze cookies pagina.

Links naar andere websites

De website van Reelmedia bevat links naar andere websites die buiten het Reelmedia.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Reelmedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en voor de bescherming van uw persoonsgegevens en/of privacy op websites van derden.

Gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Gertjan Spieker. Dit kan via info@reelmedia.nl of via 088 – 78 78 119.

Vragen en klachten

Als u n.a.v. onze privacy policy vragen heeft of als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Gertjan Spieker. Dit kan via info@reelmedia.nl of via 088 – 78 78 119.

Daarnaast kunt u bij klachten contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.